ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Συναυλία για την Κύπρο

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας-Σπίτι της Κύπρου και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.) διοργανώνουν την Συναυλία για την Κύπρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο

Συναυλία για την Κύπρο