ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Στη συζήτηση συμμετέχουν, ο κ. Ντένης Ζαχαρόπουλος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Πινακοθήκης, Μουσείων και Συλλογών Δήμου Αθηναίων, η κ. Μαρία Μαραγκού, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, και ο κ. Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ευκαιρία της έκθεσης Amour