ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Η διάλεξη θα περιλαμβάνει την παρουσίαση της ιστορίας της θεατρικής αρχιτεκτονικής στη Κύπρο, κυριότερα μέσα από την αναλυτική τεκμηρίωση των τεσσάρων σωζομένων Αρχαίων Θεάτρων της Κύπρου.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου

Τα Αρχαία Θέατρα της Κύπρου