ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

Στόχος αυτής της δημόσιας συζήτησης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και των ορίων της δημοκρατικής ανοχής. Το πρόβλημα που τίθεται είναι το κατά πόσον η ελευθερία της έκφρασης την οποία κατοχυρώνει θεσμικά το δημοκρατικό πολίτευμα, δικαιούται να αγνοεί και να παραβιάζει τις αρχές στις οποίες ακριβώς θεμελιώνεται η δυνατότητά της να υπάρχει.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ 2019 / 6.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου

ΕΠοΦΙ – Τα όρια της ελευθερίας του λόγου