ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΛΛΟ

Τελετή Αναγόρευσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Minnesota, ΗΠΑ Θεοφάνης Σταύρου, θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 / 7.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ