ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΑ

Τελετή Βράβευσης Γ’ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ε.Π.Ο.Κ.

Ο Ε.Π.Ο.Κ πραγαματοποεί την Τελετή Βράβευσης Γ' Πανελλήνιου Μαθητικού Λογοτεχικού & Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Σχολικού έτους 2018-2019 με θέμα: "Μορφές της Τέχνης και Ελληνικό Περιβάλλον"

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2019 / 12 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα