ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Οι γονείς ανησυχούν για το παιδί. Θέλουν να γίνει όπως παλιά. Ο υπερβολικός ζήλος, τους οδηγεί να χρησιμοποιήσουν κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο εκτός από τον πιο απλό-αυτόν της φροντίδας και της αγάπης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 / 9.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα

Θεατρικό Αναλόγιο – Πείνα