ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Ο Νέαρχος Κληρίδης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους συγγραφείς βιβλίων και συνέβαλε στη καταγραφή του λαϊκού πολιτισμού της Κύπρου, η συμβολή στη διάδοση και διάσωση του είναι τεράστια. Χάρη σ' αυτόν έφτασαν στις μέρες μας αρκετά δημοτικά τραγούδια, ήθη και έθιμα, παραμύθια και μύθοι. Στα δημοτικά τραγούδια πρόσθεσε εισαγωγές απλές και προσιτές για κάθε αναγνώστη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 / 6.30 μ.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 28, Αθήνα

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη

Τιμητική αναφορά για το έργο του Λαογράφου της Κύπρου Νέαρχου Κληρίδη