ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, ο Σύνδεσμος Αποδήμων Διαμερίσματος Μόρφου Μεγάλης Βρετανίας, στο πλαίσιο των εορτασμών των 35 χρόνων από την ίδρυσή του, τίμησε, σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Κύπρου, τον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσο Παναγίδη, εις αναγνώρισιν της πολυτίμου προσφοράς του εις την ομογένειαν και τον σύνδεσμον, απονέμοντάς του το χρυσούν ανάγλυφον του Αγίου Μάμαντος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 / 6.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη

Τιμητική διάκριση στον Πρέσβη ε.τ. κ. Τάσου Παναγίδη