ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Ο Νίκος Ορφανίδης γεννήθηκε στην Κυθρέα της Κύπρου το 1949. Είναι απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου (1967), πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1972) και διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1990). Είναι ποιητής, πεζογράφος και δοκιμιογράφος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη

Τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη Νίκο Ορφανίδη