ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) και το Σπίτι της Κύπρου τιμούν τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον ποιητή.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο