ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Ο τόμος αποτελεί μια από τις πλέον συντονισμένες προσπάθειες που έγιναν έως σήμερα για να μελετηθούν πτυχές της θεατρικής δραστηριότητας στην αρχαία Κύπρο αλλά και η πρόσληψη του αρχαίαου δράματος στη σύγχρονη θεατρική δημιουργία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος

Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος