ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ

Το δίκαιο της θάλασσας για τις θαλάσσιες ζώνες – Η περίπτωση της Κύπρου

Η Πρωτοβουλία Έτος Κύπρου, έχει ως στόχο της, την ανάδειξη, μέσω μίας σειράς εκδηλώσεων της ουσία του Κυπριακού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2018 / 7.30 μ.μ.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ
Κέκροπος 3, Πλάκα