ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Δίκτυο EAEC-European Coordination Office στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη

Θα παρουσιαστούν τα εργαλεία και σύστημα δικτύωσης και υποστήριξης από το EAEC TASK Force καθώς και η λειτουργία του European Coordination Office στην Ελλάδα.

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 / 6.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα