ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

Όπως διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου: Ο Καβάφης έχει καταστεί εδώ και δεκαετίες ένας παγκόσμιος ποιητής για τον οποίο οι Έλληνες μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Το πολυεπίπεδο έργο του θα συνεχίσει πάντα να ελκύει αναγνώστες και να προκαλεί τον θαυμασμό˙ και υπό αυτή την έννοια καθίσταται κλασικό.

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

Το εκκλησιαστικό φρόνημα στον Κωνσταντίνο Καβάφη