ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΙΗΣΗ

Το φως των εσοχών

Δάσκαλε της ζωής, πες μας... από ποια σχισμή του βίου μας μπορεί να ξεπηδήσει νόημα, όταν μας εγκαταλείπουν οι βεβαιότητες που πάνω τους εγκαταστήσαμε το βίο μας.... Προλογικά ερωτήματα αυτογνωσίας

ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών

Το φως των εσοχών