ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το βιβλίο είναι ένα βιογραφικό μυθιστόρημα με πολυθεματικό περιεχόμενο. Έχει κύριο θέμα τον σκληρό αγώνα που κάνει μια φιλομαθής Κύπρια, μερικές δεκαετίες πριν, να μορθωφεί, να αποκτήσει απολυτήριο Μέσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης, ακόμη και πτυχίο, σε μία χρονική περίοδο όταν η μόρφωση ήταν προνόμιο κυρίως των ανδρών.
Θα ακολουθήσει σύντομο μουσικό πρόγραμμα.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας

Το Ημερολόγιο μιας θλιμμένης Λαϊκής Βασίλισσας