ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Θα παρουσιαστούν έξι τόμοι που αφορούν την έρευνα -μελέτη του συγγραφέα. Το 2014 ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος στο πλαίσιο του 5ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού απένειμε το Αριστείο στον συγγραφέα για το εξάτομο έργο του Το Καϊμακλί χτες και σήμερα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 / 8
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα

Το Καϊμακλί χτες και σήμερα