ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ

Το Κυπριακό σήμερα: Υπάρχει προοπτική λύσης; Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν;

Πολιτική εκδήλωση, θα ακολουθήσει συζήτηση

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / 7.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα