ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Το Παγκάκι και το Μαντήλι της Δυσδαιμόνας

Η Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ) παρουσιάζει δύο θεατρικά μονόπρακτα έργα Το Παγκάκι του Χαράλαμπου Σαχτούρη και Το Μαντήλι της Δυσδαιμόνας του Βασίλη Μπουντούρη.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το Παγκάκι και το Μαντήλι της Δυσδαιμόνας

Το Παγκάκι και το Μαντήλι της Δυσδαιμόνας