ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Η διάλεξη περιλαμβάνει την παρουσίαση του υλικού, που αναδείχθηκε μέσα από την ανάλυση των αρχειακών εγγράφων του Βενετικού Προξενείου στην Κύπρο, και αφορά στην εμπορεία των βενετικών υφασμάτων στην Οθωμανική Κύπρο κατά το 18ο αιώνα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση

Το Βενετικό Ύφασμα στην Κύπρο του 18ου αιώνα, εμπορεία και χρήση