ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

των ημετέρων άλλων

Παρουσίαση συλλογής διηγημάτων του Κώστα Λυμπουρή, η συλλογή αποπειράται μια λογοτεχνική προσέγγιση στο μείζον κοινωνικό φαινόμενο της εποχής μας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων

των ημετέρων άλλων