ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ

“Βιβλιοθήκες του Ελληνισμού”

Ημερίδα και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 / 9.00 π.μ.
έως 20.01.2018
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα