ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβείο Β. Ξανθοπούλου & Στ. Πνευματικού

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπης Παυλόπουλος θα επιδώσει το βραβείο στον κύριο Πασχάλη Κιτρομιλίδη

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 7.00 μ.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΔΑΔΟΣ