ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2
05.09.2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, www.moec.gov.cy/ypexams (Υπηρεσία Εξετάσεων - Έντυπα).