ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας
05.07.2017

Η εξέταση θα είναι επιπέδου Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας. Τόσο η γραπτή εξέταση, όσο και η προφορική εξέταση θα διεξαχθούν σε χώρους που θα ανακοινωθούν αργότερα από την Υπηρεσία Εξετάσεων.