ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού διαφόρων επιπέδων γλωσσών
24.01.2017

Σκοπός των Εξετάσεων είναι η Πιστοποίηση Επάρκειας στην αντίστοιχη γλώσσα και επίπεδο, προσόν το οποίο είναι δυνατό να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.