ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για αποφοίτους Ανωτάτης Εκπαίδευσης
25.11.2014

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει τον 6ο κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Αποφοίτους Ανωτάτης Εκπαίδευσης ο οποίος ανήκει στο πλαίσιο της Πράξης "Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης".