ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φοιτητικός διαγωνισμός για τη δημιουργία αφισών για την προβολή της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου
21.05.2018

Πηγή έμπνευσης των εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, όπως για παράδειγμα η ποιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, η πολυπολιτισμικότητα, η πλούσια και πολυπρόσωπη φοιτητική ζωή, καθώς επίσης τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Κύπρου αντλώντας ιδέες από τη γεωγραφική της θέση, το ξεχωριστό της τοπίο, τη θάλασσα και τον ήλιο, και την κυπριακή κοινωνία γενικότερα.