ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Frederick University
03.10.2014

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Frederick Λευκωσίας.

 Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Frederick στις Καλές Τέχνες, εξειδικεύεται στις σύγχρονες εικαστικές πρακτικές και στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων μεθόδων με διεπιστημονικό προσανατολισμό μέσα στο διευρυμένο φάσμα των Εικαστικών Τεχνών. Επανεξετάζει τον ρόλο του καλλιτέχνη και του πολιτισμικού παραγωγού στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πεδίο. Ειδικότερα, εξερευνά και επανατοποθετείται σε καίριες θεματικές της τοπικής και διεθνούς πολιτισμικής παραγωγής, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τους σπουδαστές να επαναπροσδιορίσουν και να εμπλουτίσουν το εικαστικό τους λεξιλόγιο σε σχέση με τις τρέχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις και τις σύγχρονες εικαστικές εφαρμογές στο χώρο των Τεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

http://www.frederick.ac.cy/school-of-architecture-fine-and-applied-arts-postgraduate-programs/ma-in-fine-art