ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γραπτές εξετάσεις του νέου συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση 2019-Πρόγραμμα και εξεταστικά τέλη
09.10.2019

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να προχωρήσει στην πληρωμή του τέλους της εξέτασης είναι να έχει ήδη κάνει αίτηση συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση.