ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γραπτές εξετάσεις 2017 για εγγραφή και κατάταξη στους πίνακες διορισίμων
03.11.2017

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι οι Γραπτές Εξετάσεις 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων αρχίζουν το Σάββατο, 4/11/2017 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή, 10/11/2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.