ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γραπτές εξετάσεις εκπαιδευτικών για εγγραφή και κατάταξη στον πίνακα διορισίμων
05.10.2017

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχωρά στην οργάνωση των Γραπτών Εξετάσεων του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 ως και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, σε μη εργάσιμες ώρες και θα αφορούν 5583 υποψήφιους (το Πρόγραμμα των Εξετάσεων επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).