ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
30.01.2018

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, στην οποία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει ανατεθεί η ευθύνη της ετοιμασίας των εξεταστικών δοκιμίων ανακοινώνει την διεξαγωγή εξέτασης για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία.