ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 31η Ιουλίου 2017 καταλητική ημερομηνία των αιτήσεων για τις εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών
27.07.2017

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) υπενθυμίζει όλους τους υποψήφιους οι οποίοι προτίθενται να παρακαθίσουν στις εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις πιο πάνω εξετάσεις συνεχίζεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ