ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην υπηρεσία της Κυπριακής Εκπαίδευσης
10.11.2016

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κήρυξε επίσημα την έναρξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government) στην Κυπριακή Εκπαίδευση, πραγματοποιώντας στις 7 Νοεμβρίου 2016 την εναρκτήρια συνάντηση υλοποίησης του έργου "Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης" (ΣΥΥ).