ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η σύγχρονη τέχνη ενεργοποιεί όλη τη χώρα
07.04.2015

Το ΝΕΟΝ παρουσιάζει έργα για δημόσιο χώρο με η συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.