ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Συνέργειες Παιδείας και Πολιτισμού στο επίκεντρο συνάντησης του Κώστα Καδή με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
02.03.2017

Ο Υπουργός ενημέρωσε επίσης τα μέλη της αντιπροσωπείας για τον ρόλο που διαδραματίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και για τις δράσεις που διοργανώνει στο πλαίσιο αυτό. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα "Διασφάλιση της δημοκρατίας μέσα από την Εκπαίδευση», που θα πραγματοποιηθεί στις 22-23 Μαρτίου 2017 στη Λευκωσία.