ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ειδικός διαγωνισμός διηγήματος
05.09.2018

Το κοινό καλείται να ψηφίσει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://anniversary.euprizeliterature.eu/vote μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2018. Τα διηγήματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://anniversary.euprizeliterature.eu/book/EUPLbookWeb_acc.pdf στο πρωτότυπο και σε αγγλική μετάφραση.