ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ίδρυση Εθνικής Επιτροπής Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου
26.02.2018

Αναγνωρίζοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης ενός τόπου, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής της Κύπρου ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Επιτροπή στην αξιοποίηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου για ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, προώθηση του τουρισμού και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τον πολιτισμό.