ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερίδα χορού
11.05.2018

Στην Ημερίδα Χορού, γύρω στα 500 παιδιά δηµοτικών σχολείων της πόλης και επαρχίας Λεµεσού παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, όπως τους είχαν διδαχθεί στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Συμμετείχαν παιδιά από τα δημοτικά σχολεία: Γ΄, Δ΄ (ΚΒ), Ε΄ (ΚΒ), Ζ΄ (ΚΒ), ΙΔ΄, ΙΑ΄ (ΚΑ+ΚΒ), Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄, ΚΣτ΄, ΚΖ΄, ΚΗ΄, Δημοτικό Σχολείο Ερήμης, Δημοτικό Σχολείο Γερμασόγειας, Β΄ Δημοτικό Αγίου Αθανασίου, Α΄ Δημοτικό Τραχωνίου, Ειδικό Σχολείο Απ. Λουκά και Κρυφό Σχολειό