ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερίδα για τα Ευρωπαϊκά Έργα Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων
17.11.2016

Το έργο Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων (ATS2020) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά στην πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων με στόχο τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής.