ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφία Ανοικτού Πανεπιστημίου στον Ελληνικό Πολιτισμό
30.03.2015

Το Πρόγραμμα "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη 20 υποτροφιών σε νεοεισερχόμενους φοιτητές για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016.