ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφία Φοίτησης Πανεπιστημίου Λευκωσίας
03.10.2014

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών σε υποψηφίους φοιτητές απο την Ελλάδα για όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.