ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς Κύπριους Φοιτητές
01.08.2016

Περισσότερη πληροφόρηση για το θέμα θα βρίσκεται αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο, από την 1η Αυγούστου 2016: http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_ENG. Επιπλέον, οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται και στην Πρεσβεία της Ελβετίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nic.vertetung@eda.admin.ch

nic.vertetung@eda.admin.ch

http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_ENG.