ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες Προγράμματος ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου προς Ελλαδίτες
16.02.2017

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς και τη σύγχρονη φιλοσοφία στη Διοίκηση και στοχεύει στην παροχή μιας μοναδικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο.