ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες Προγράμματος ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου προς Κύπριους Ομογενείς
17.03.2017

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποφάσισε να παραχωρήσει 6 (έξι) υποτροφίες σε Κύπριους Ομογενείς που κατοικούν στο εξωτερικό οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης το Σεμπτέβριο του 2017.