ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες Ρωσικής Ομοσπονδίας σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας
16.04.2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου γνωστοποιεί ότι η Ρωσική Ομοσπονδία προσφέρει πέντε (5) Υποτροφίες σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά το 2015