ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2016
22.04.2015

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες για το 2016 σε Κύπριους υπήκοους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ιαπωνικά Πανεπιστημία.