ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Προτάσεων για το Διεθνές Φεστιβάλ “ΚΥΠΡΙΑ 2017”
19.12.2016

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι έχουν αναρτήσει το έντυπο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΚΥΠΡΙΑ 2017», στην ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.

http://www.moec.gov.cy (Ανακοινώσεις)